CSProf

Centrum Szkoleń Profesjonalnych

Zrównoważone Zarządzanie Łańcuchem Dostaw

Zrównoważone Zarządzanie Łańcuchem Dostaw

W ostatnich kilku dekadach koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu rozwija się bardzo dynamicznie. W myśl tej koncepcji, przedsiębiorstwa ponoszą odpowiedzialność nie tylko ekonomiczną i prawną za swoją działalność, ale także uwzględniają interesy społeczne, etyczne oraz kwestie ochrony środowiska naturalnego. Wprowadzanie zasad odpowiedzialnego biznesu to jeden z atutów, dzięki którym firmy zdobywają przewagę konkurencyjną. Przejrzysta polityka społecznej odpowiedzialność biznesu może być jednym ze sposobów budowania pozycji na rynku.

Celem szkolenia jest omówienie problematyki dotyczącej zrównoważonego zarządzania łańcuchem dostaw jako jednego z elementów społecznej odpowiedzialności biznesu oraz przedstwienie modelu współpracy na rynku, gdzie zysk osiągany jest z poszanowaniem aspektów społecznych oraz ochrony środowiska.

Szkolenie jest kierowane do kadry kierowniczej, osób pracujących w dziale Logistyki, Zakupów oraz osób zainteresowanych tematyką zrównoważonego rozwoju.

Plan szkolenia

 1. Społeczna odpowiedzialność biznesu  (Corporate Social Responisbility CSR).
 2. Zrównoważony rozwój – strategie i teorie.
 3. Model Tripple Bottom Line.
 4. Zrównoważone zarządzanie łańcuchem dostaw jako element wdrażania społecznej odpowiedzialności. 
 5. Inicjatywa Globalnego Raportowania (Global Reporting Initiative GRI).
 6. Omówienie wymagań kluczowych OEM (BMW, VW, GM, Ford) pod katem zrównoważonego zarządzanie łańcuchem dostaw.
 7. Kwestionariusz samooceny dostawcy (Self-Assessment Questionnaire on CSR/Sustainability for Automotive Sector Supplier) jako wskaźni dojrzałości odpowiedzialności społecznej.
 8. Norma ISO 26000, ISO 20400 oraz standard BS8903 w kontekscie zrównoważonego rozwoju.
 9. Przejrzystość łańcucha dostaw w praktyce.
 10. Zrównoważony rozwój jako integralna część strategii korporacyjnej.
 11. Best practice.