CSProf

Centrum Szkoleń Profesjonalnych

Zarządzanie reklamacjami

Plan szkolenia:

 1. Terminy i definicje
 2. System zarządzania jakością
 3. Zasady przewodnie zarządzania reklamacjami
 4. Proces zarządzania reklamacjami według ISO 10002
 5. Prawne aspekty reklamacji w oparciu o:
  – Kodeks Cywilny
  – Ustawę Konsumencką
  – Dyrektywę Unijną
 6. Typy reklamacji
 7. Reakcja na reklamację Klienta
 8. Rola auditu w postępowaniu reklamacyjny
 9. Wytyczne dla małych przedsiębiorstw

Szkolenie ma charakter warsztatów (wykład oraz ćwiczenia)