CSProf

Centrum Szkoleń Profesjonalnych

Wymagania systemu zarządzania w oparciu o specyfikację techniczną IATF 16949

Wymagania systemu zarządzania w oparciu o specyfikację techniczną IATF 16949

Plan szkolenia:

 1. Wprowadzenie do specyfiki motoryzacyjnej
 2. Rozwój norm w przemyśle motoryzacyjnym
 3. Terminologia
 4. Podejście procesowe i identyfikacja procesów zorientowanych na klienta
 5. Dokumentacja systemu zarządzania jakością
 6. Omówienie związku standardu IATF 16946 z wymaganiami ISO9001
 7. Zrozumienie i interpretacja wymagań IATF 16946:
  – system zarządzania jakością
  – odpowiedzialność kierownictwa
  – zarządzanie zasobami
  – realizacja wyrobu
  – pomiary, analiza doskonalenie
 8. Prezentacja przykładów realizacji wymagań
 9. Etapy wdrażania standardu w przedsiębiorstwie
 10. Rola specyficznych wymagań klienta

Wytyczne dotyczące zasad certyfikacji IATF 16946

Ćwiczenia:

 • Tworzenie opisu wybranego procesu
 • Określanie mierników, celów i analiza trendów
 • Interpretacja wymagań.