CSProf

Centrum Szkoleń Profesjonalnych

Szkolenia IMDS

IMDS – Międzynarodowy System Materiałowych Baz Danych

Wprowadzenie regulacji prawnych w zakresie recyklowania i wprowadzania do obiegu wtórnego starych pojazdów, wymogło na producentach samochodów stworzenie bazy danych IMDS. Przyłączeni do bazy producenci samochodów i ich dostawcy posiadają dostęp do informacji o stosowanych w przemyśle samochodowym materiałach, więc w ten sposób mogą spełniać prawne wymagania w zakresie ochrony środowiska i recyklowania.

System IMDS umożliwia dokładną dokumentację wszystkich materiałów stosowanych w przemyśle samochodowym -w strukturze bazy, jako arkusz danych- całym łańcuchu dostaw. Baza zapewnia doskonałą archiwizację i zarządzanie. Wszystkie te elementy sprawiają iż producenci samochodów i ich dostawcy są w stanie spełnić krajowe i międzynarodowe dyrektywy i wymogi prawne dotyczące recyklingu.

Oferujemy Państwu niezbędną wiedzę i pomoc przy używaniu systemu IMDS w codziennej pracy zawodowej. Przy współpracy z Państwem gwarantujemy zachowanie tajemnicy handlowej.

SZKOLENIA OTWARTE
Przeprowadzamy je w zdefiniowanych terminach według naszego planu szkolenia. W zależności od potrzeb użytkownika oferujemy szkolenie podstawowe jednodniowe oraz dodatkowo dwudniowe dla zaawansowanych użytkowników.

SZKOLENIA INDYWIDUALNE
Na Państwa życzenie możemy przeprowadzić szkolenie indywidualne dostosowane dla potrzeb Państwa przedsiębiorstwa. Razem z Państwem przygotujemy program szkolenia jego czas trwania i miejsce.

SUPPORT W MIEJSCU PRACY
Oferujemy również indywidualną pomoc przy używaniu bazy IMDS w miejscu Państwa pracy. Doradzimy i pomożemy przy ewentualnych problemach w używaniu bazy IMDS.

OFERTY RAMOWE

REJESTRACJA W SYSTEMIE
Oferujemy Państwu pomoc przy wdrożeniu systemu w zależności od potrzeb przedsiębiorstwa, biorąc pod uwagę warunki strukturalne i organizacyjne, warunki techniczne i systemowe jak i proces zarządzania informacjami

ZARZĄDZANIE DANYMI
W zależności od Państwa potrzeb oferujemy zarządzanie bazą z poziomu administratora (kompleksowe) jaki i pomoc przy wprowadzaniu danych, wprowadzaniu części PPAP, zarządzaniu dostawcami, zarządzaniu klientami jak również projektami. Zapewniamy rzetelne i terminowe wykonanie zleconych prac.

ZARZĄDZANIE DOSTAWCAMI
Na Państwa życzenie zajmiemy się procesem zarządzanie dostawcami, tj. akceptacją lub odrzucaniem arkuszy, nadzorowaniem i dotrzymywaniem terminów przez dostawców, oraz ewentualnymi rozmowami z dostawcami celem efektywniejszego zarządzania bazą oraz przygotowania wysokiej jakości kompletnych arkuszy danych.

WPROWADZANIE DANYCH MATERIAŁOWYCH
Jeżeli Państwa przedsiębiorstwo wytwarza własne komponenty lub materiały, z chęcią przejmiemy obowiązki wprowadzania za Państwa tych danych. W Państwa gestii byłoby tylko przekazanie nam składników Waszego wyrobu. Gwarantujemy, że przygotowane przez nas arkusze danych będą wysokiej jakości, będą spełniały wymagania klienta oraz będą wykonane i wysłane rzetelnie i terminowo.

ZARZĄDZANIE KLIENTAMI I/LUB PROJEKTAMI
Zapewnimy Państwa klientom wysokiej jakości kompletne i terminowe dostarczenie arkuszy materiałowych. Zadbamy aby były one wykonane zgodnie z wymaganiami klienta i spełniały ich oczekiwania. W ramach nowych projektów zapewnimy terminowe wykonanie arkuszy na etapie prototypowym (jeżeli wymagane) jak i przy przedłożeniu PPAP zgodnie z wymaganiami i terminami określonymi przez Państwa klienta. Z Państwa strony oczekujemy współpracy z osobą odpowiedzialną za konkretnego klienta lub nowe projekty w przypadku nowych projektów.