CSProf

Centrum Szkoleń Profesjonalnych

SPC

Plan szkolenia:

 • Wstęp,
 • Miary zmienności,
 • Budowa kart,
  Zdolność maszyny – Cm/Cmk,
 • Zdolność procesu Cp/Cpk & Pp/Ppk,
 • Zdolność dla rozkładów innych niż normalne,
 • Wadliwość,
 • Six-sigma a SPC,
 • Zakłócenia,
 • Karta kontrolne przy ocenie liczbowej (X-R, X-S, Me-R, IX-MR),
 • Karta kontrolne przy ocenie atrybutywnej (p, np, c, u),
 • Pozostałe karty kontrolne.

Ćwiczenia:

 • Obliczenie wadliwości procesu,
 • Obliczenie poziomu „sigma level” zgodnie z metodologią 6sigma,
 • Projektowanie kart kontrolno-pomiarowych,
 • Ćwiczenie z kartą typu X-R „średnia i rozstęp” (wypełnianie, obliczanie i analizowanie),
 • Ćwiczenie z kartą typu IX-MR +”pojedynczy wynik i średnia ruchoma” (wypełnianie, obliczanie i analizowanie),
 • Ćwiczenie z kartami dla danych atrybutywnych (wypełnianie, obliczanie i analizowanie).