CSProf

Centrum Szkoleń Profesjonalnych

RYSUNEK TECHNICZNY

RYSUNEK TECHNICZNY

Program kursu „Rysunek Techniczny”

  1. Zasady pomiaru podstawowymi przyrządami warsztatowymi
  2. Znormalizowanie rysunku technicznego
  3. Zasady rzutowania
  4. Przekroje i kłady
  5. Wymiarowanie
  6. Tolerowanie wymiarów
  7. Tolerancje geometryczne
  8. Oznaczenie chropowatości
  9. Rysowanie połączeń części maszyn
  10. Rysunki wykonawcze, rysunki złożeniowe