CSProf

Centrum Szkoleń Profesjonalnych

PFMEA

PFMEA

Plan szkolenia:

 1. Wstęp (rys historyczny FMEA).
 2. Cel tworzenia dokumentacji FMEA.
 3. Rodzaje FMEA.
 4. Budowa zespół.
 5. Dane wejściowe do analizy PFMEA.
 6. Mapa przepływu procesu.
 7. Omówienie przykładowej mapy przepływu procesu.
 8. Działania korygujące, a zapobiegawcze.
 9. Narzędzia wspomagające FMEA (burza mózgów, Pareto, diagram Ishikawy,
  metodologia 5Why).
 10. Potencjalne wady, skutki wad i ich znaczenie (Severity).
 11. Prawdopodobieństwo wystąpienia wady (Occurence).
 12. Środki prewencji i detekcji w procesie.
 13. Prawdopodobieństwo detekcji wykrywalność (Detection).
 14. Współczynnik RPN.
 15. Metodologia tworzenia PFMEA.
 16. Działania zapobiegawcze.
 17. Omówienie przykładowej analizy PFMEA.

Ćwiczenia:

 • Tworzenie mapy przepływu procesu.
 • Wyznaczenie potencjalnych wad przy wykorzystaniu burzy mózgów.
 • Określenie przyczyny wady przy wykorzystaniu diagramu Ishikawy i 5Why.
 • Wypełnianie arkusza PFMEA
 • Wyznaczanie wartości współczynników (Znaczenie, Występowalność, Wykrywalność, RPN).
 • Planowanie działań zapobiegawczych.
 • Analiza FMEA dla procesów wybranych przez uczestników.