CSProf

Centrum Szkoleń Profesjonalnych

Obowiązki dla producentów i importerów wyrobów wynikające z rozporządzenia REACH

Obowiązki dla producentów i importerów wyrobów wynikające z rozporządzenia REACH

Szkolenie kierowane jest do osób pracujących w dziale Logistyki, Zakupów, Jakości, osób odpowiedzialnych za spełnianie wymogów prawnych i wszystkich osób zainteresowanych tematyka rozporządzenia REACH.

Celem szkolenia jest kompleksowe omówienie wymogów prawnych oraz obowiązków wynikających z rozporządzenia REACH jakim podlegają producenci i importerzy wyrobów.

W ramach szkolenia zostaną omówione metody i narzędzia stosowane do weryfikacji używanych materiałów i  produkowanych wyrobów, pod kątem ich zgodności z rozporządzeniem REACH oraz narzędzia służące do komunikacji z dostawcami i klientami, a także narzędzia ułatwiające weryfikację i analizę otrzymanych informacji od dostawców. Na szkoleniu zostaną omówione sposoby monitorowania zmian w przepisach prawnych oraz ich interpretacji a także zostaną przedstawione przykłady deklaracji zgodności.

 1. Określenie wymagań i obowiązków prawnych dla producentów, importerów  oraz podmiotów wprowadzających wyrób na rynek europejski.
 2. Rozporządzenie REACH – cel, zakres, obowiązki
 3. Wymagania i konsekwencje wynikające z rozporządzenia REACH.
 4. Aspekty praktyczne rozporządzenia REACH.
 5. Rola w łańcuchu dostaw, karty charakterystyki i scenariusze narażenia.
 6. Uregulowania polskich przepisów prawnych implementujących rozporządzenie REACH.
 7. Przegląd narzędzi do komunikacji z dostawcami i klientami.
 8. Przegląd narzędzi do weryfikacji i analizy otrzymanych informacji od dostawców.
 9. Weryfikacja wytwarzanych wyrobów pod kątem ich zgodności z rozporządzeniem REACH.
 10. Przygotowanie dokumentów oraz deklaracji zgodności.
 11. Sposoby monitorowania i śledzenia zmian w przepisach prawnych oraz aktualizacji
  załączników do rozporządzenia REACH.
 12. Procedury mające na celu zapewnianie zgodności z rozporządzeniem REACH.
 13. Best practice.