CSProf

Centrum Szkoleń Profesjonalnych

Narzędzia doskonalenia jakości

Narzędzia doskonalenia jakości

Plan szkolenia:

 1. Wprowadzenie, poznanie wymagań odnośnie doskonalenia wg IATF 16946
 2. Problemy sporadyczne i chroniczne
 3. Praca zespołowa
 4. Burza mózgów
 5. Działania korekcyjne, korygujące i zapobiegawcze
 6. Opis problemu (narzędzie 5W2H)
 7. Zdefiniowanie punktów ucieczki oraz przyczyny powstania błędu (diagram Ishikawy, 5xwhy, Drill Deep, QRQC)
 8. Wybór akcji korygujących dla przyczyn i punktów ucieczek (diagram wpływów, metoda N/3)
 9. Raport 8D
 10. Podstawowe narzędzia statystyczne (histogram, box plot, Pareto)
 11. Wprowadzenie do FMEA oraz SPC
 12. Poka Yoke jako działanie zapobiegawcze

Ćwiczenia:

 • Opis problemu przy użyciu narzędzia 5W2H
 • Analiza problemu przy użyciu diagramu Ishikawy, 5xwhy, QRQC
 • Analiza przykładowego raportu 8D (szukanie błędów w raporcie)
 • Tworzenie Pareto
 • Ćwiczenie w oparciu o analizę i interpretację histogramu