CSProf

Centrum Szkoleń Profesjonalnych

Nadzorowanie wyposażenia kontrolno-pomiarowego

Nadzorowanie wyposażenia kontrolno-pomiarowego

Plan szkolenia:

 1. Terminy związane z wyposażeniem kontrolno-pomiarowym i procesem jego nadzorowania.
 2. Cel nadzorowania.
 3. Wytyczne norm ISO 9001 „System zarządzania jakością” i ISO 17025 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących” w zakresie nadzorowania nad wyposażeniem kontrolno-pomiarowym.
 4. Wytyczne specyfikacji technicznejIATF 16946 „System zarządzania jakością w branży motoryzacyjnej” w zakresie nadzorowania nad wyposażeniem kontrolno-pomiarowym.
 5. Wytyczne normy ISO 10012 „System zarządzania pomiarami. Wymagania dotyczące procesów pomiarowych i wyposażenia pomiarowego”.
 6. Kontrola wyposażenia pomiarowego za pomocą pomiarów – ISO 14253-1.
 7. Proces potwierdzenia metrologicznego.
 8. Identyfikowanie wyposażenia kontrolno-pomiarowego.
 9. Identyfikowalność wyposażenia kontrolno-pomiarowego.
 10. Prowadzenie zapisów.
 11. Legalizacja – podstawy metrologii prawnej.
 12. Przegląd wskaźników zdolności systemów pomiarowych i wyposażenia kontrolno- pomiarowego.
 13. Procedury i instrukcje związane z nadzorowaniem.

Ćwiczenia:

 • Ćwiczenie z jednostkami miar -> odczyt z przyrządu analogowego i przeliczanie jednostek.
 • Klasyfikacja przyrządów kontrolno-pomiarowych.
 • Opracowanie planu potwierdzeń metrologicznych (sprawdzenie / wzorcowanie / legalizacja).
 • Realizacja procesu potwierdzenia metrologicznego.
 • Interpretacja wyników pomiaru -> orzekanie o zgodności lub niezgodności z określonymi wymaganiami.
 • Opracowanie Kartoteki przyrządu i jej prawidłowe wypełnianie.
 • Identyfikacja przyrządów kontrolno – pomiarowych.
 • Opracowanie i wypełnianie podstawowych formularzy, np: Świadectwo Wzorcowania ; Protokół Sprawdzenia/Wzorcowania ; Karta Przekazania ; Karta Zgłoszenia Zapotrzebowania ; Karta Analizy Niezgodności ; Karta Kontroli Przyrządu.
 • Opracowanie procedury nadzorowania nad wyposażeniem kontrolno – pomiarowym.
 • Ocena zdolności przyrządu do określonego zastosowania (pomiar przyrządem suwmiarkowym określonej charakterystyki danego detalu).
 • Ocena przydatności przyrządu suwmiarkowego i przyrządu czujnikowego -> porównanie dwóch przyrządów wykorzystanych do pomiaru tej samej charakterystyki tych samych detali. Wybór właściwego przyrządu.
 • Przykładowa ocena systemu wykorzystywanego do kontroli cech atrybutywnych.
 • Audit procesu nadzorowania nad wyposażeniem kontrolno-pomiarowych na zgodność z wymaganiami normy jakościowej ISO 9001 i specyfikacji technicznej IATF 16946. Usuwanie niezgodności poaudytowych.