CSProf

Centrum Szkoleń Profesjonalnych

Metrologia długości i kąta

Metrologia długości i kąta

Plan szkolenia:

 1. Podstawowe terminy związane z metrologią.
 2. Pojęcie procesu pomiarowego i jego konsekwencje.
 3. Klasyfikacja przyrządów do pomiaru długości i kąta.
 4. Metody pomiarowe.
 5. Właściwości metrologiczne przyrządów pomiarowych.
 6. Błędy w pomiarach długości.
 7. Sposoby opracowania wyników pomiaru oraz podstawy ich interpretacji.
 8. Podstawowe informacje związane z wzorcowaniem przyrządów suwmiarkowych, mikrometrycznych, czujnikowych i sprawdzianów.
 9. Przyrządy suwmiarkowe – klasyfikacja i zasada działania.
 10. Przyrządy mikrometryczne – klasyfikacja i zasada działania.
 11. Przyrządy czujnikowe – klasyfikacja i zasada działania.
 12. Płytki wzorcowe – materiały, klasy dokladności i zasady poprawnego zestawienia płytek w stosy.
 13. Sprawdziany – klasyfikacja i zasada działania.
 14. Podstawy analizy systemów pomiarowych dla cech liczbowych i atrybutywnych.

Ćwiczenia:

 • Ćwiczenie z jednostkami miar.
 • Definiowanie przyrządów kontrolno-pomiarowych.
 • Wyznaczanie właściwości metrologicznych przyrządów z odczytem analogowym i cyfrowym.
 • Opracowanie wyników pomiaru.
 • Interpretacja wyników pomiaru -> orzekanie o zgodności lub niezgodności z określonymi wymaganiami.
 • Wyznaczanie parametrów przyrządów suwmiarkowych.
 • Odczyt z analogowych przyrządów suwmiarkowych.
 • Odczyt z analogowych przyrządów mikrometrycznych.
 • Pomiary wymiarów zewnętrznych przyrządami suwmiarkowymi i czujnikowymi z odczytami cyfrowymi i analogowymi.
 • Pomiar wymiarów wewnętrznych pryrządami suwmiarkowymi.
 • Pomiary średnic przyrządami suwmiarkowymi i mikrometrycznymi z odczytem analogowym i cyfrowym.
 • Wybór właściwego przyrządu do pomiaru określonej charakterystyki danego detalu.
 • Zestawianie płytek wzorcowych w stosy.
 • Sprawdziany -> ocena przydatności systemu go do kontroli cech atrybutywnych.