CSProf

Centrum Szkoleń Profesjonalnych

IMDS ZAAWANSOWANY

IMDS ZAAWANSOWANY

Plan szkolenia:

 1.  Przypomnienie wiedzy z zakresu szkolenia podstawowego (warsztaty) – tworzenie struktury drzewa
 2. Funkcja MDS-request (warsztaty) – zastosowanie – zarządzanie przychodzącymi prośbami o materiałową kartę charakterystyki – tworzenie własnych MDS-request
 3. Funkcja Analysis (warsztaty) – szczegółowa analiza kart materiałowych – analiza „Where-Used”; – używanie funkcji analiza w praktyce
 4. Administrowanie bazą
 5. Conflict minerals*
 6. GADSL – Globalna lista substancji podlegających zgłoszeniu w branży motoryzacyjnej
 7. Wymagania prawne – dyrektywa 2000/53/EC wraz z załącznikiem – dyrektywa 2005/64/EC wraz z załącznikiem – wymagania OEM i kryteria akceptacji
 8. Wymagania OEM – bieżące wymagania OEM wraz ze standardami – analiza przyczyn „odrzucania” karty materiałowej przez OEM
 9. Kryteria efektywnego zarządzania procesem IMDS (warsztaty) – administrowanie bazą IMDS – prawidłowe przechowywanie danych – ulepszanie jakości wprowadzanych danych – analiza przyczyn odrzuceń (errors and warnings matrix)
 10. „Zwolnienia”; w IMDS (warsztaty) – substancje poufne w próbce wzorcowej – restrykcyjne używanie BOM
 11. Funkcja SCIP Submissions*
 12. PCF – ślad węglowy produktu*
 13. Praca własna / warsztaty (warnings and errors in IMDS) (warsztaty)


  *wymagana podstawowa wiedza bądź użytkowanie