CSProf

Centrum Szkoleń Profesjonalnych

IMDS PODSTAWY

IMDS PODSTAWY

Plan szkolenia:

1. Wprowadzenie do IMDS

 • logowanie
 • przepływ danych między wysyłającym a odbiorcą

2. Definicje

 • dyrektywa 2000/53/EC
 • MDS (Material Data Sheet) – materiałowa karta charakterystyki
 • GADSL (Global Automotive Declarable Substance List)
 • komponent, pół-komponent, materiał, substancja podstawowa
 • minerały konfliktu

3. Tworzenie struktury drzewa

 • tworzenie i łączenie własnych danych materiałowych
 • sprawdzanie i użycie danych od dostawcy
 • użycie ogólnodostępnych danych
 • użycie „dżokerów”
 • sprawdzanie własnych MDS

4. Tworzenie struktury drzewa oraz proces

 • wewnętrzne zwolnienie, wysyłanie, rozpowszechnianie, przesyłanie „dalej”
 • nadzór, kopiowanie i usuwanie
 • wysyłanie i otrzymywanie MDS

Szkolenie ma charakter warsztatów (wykład oraz ćwiczenia)