CSProf

Centrum Szkoleń Profesjonalnych

Conflict minerals (Minerały konfliktu)

Ustawa Dodd-Frank Act zobowiązuje wszystkie firmy notowane przez amerykańską giełdę papierów wartościowych do raportowania faktu używania minerałów konfliku (ang. conflict minerals) – złota, wolframu, cyny oraz tantalu, pochodzących z ogarniętej wojną domową Demokratycznej Republiki Konga i krajów sąsiednich w swoich procesach produkcyjnych.

W praktyce oznacza to, że firmy, nie tylko te, które bezpośrednio podlegają pod ustawę, ale także firmy, które znajdują sie w łańcuchu dostaw tych firm, maja obowiązek przygotowania raportu CMRT, w którym muszą wykazać dokładne pochodzenie używanego złota, wolframu, cyny oraz tantalu i udostepniać go swoim klientom na życzenie.

W celu przygotowania raporty CMRT niezbędne jest przeprowadzenie analizy produkowanych wyrobów pod kątem występowania złota, wolframu, cyny, tantalu oraz identyfikacja części o dużym ryzyku występowania tych minerałów. Konieczna jest także weryfikacja całego łańcucha dostaw (wszystkich dostawców: bezpośrednich, poddostawców i pozostałych) oraz uzyskanie raportów od wszystkich dostawców, ich analiza i ocena.

Celem szkolenia jest poznanie wymogów prawnych dotyczacych bezkonfliktowego pozyskiwania minerałów, omówienie wewnętrznych procedur zapobiegające używania minerałów z krajów dotkniętnych konfliktem zbrojnym, poznanie narzędzi służących do komunikacji z dostawcami i klientami oraz narzędzi ułatwiających weryfikację i analizę otrzymanych informacji od dostawców oraz przygotowanie zbiorczego raportu CMRT.

Szkolenie jest kierowane do osób pracujących w dziale Logistyki, Zakupów, osób zajmujących sie obsługą bazą IMDS, osób odpowiedzialnych za spełnianie wymogów prawnych i wszystkich osób zainteresowanych tematyką bezkonfliktowego pozyskiwania minerałów.

Plan szkolenia:

 1. Ustawa Dodd-Frank Act i wymagania prawne dotyczące bezkonfliktowego pozyskiwania minerałów
 2. Wytyczne Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
 3. Zasady dotyczące zachowania należytej staranności
 4. Przegląd narzędzi do komunikacji z dostawcami i klientami
 5. Omówienie raportu CMRT
 6. Przegląd narzędzi do weryfikacji i analizy otrzymanych informacji od dostawców
 7. Weryfikacja produkowanych wyrobów pod kątem występowania minerałów konfliktu
 8. Identyfikacja części o dużym ryzyku
 9. Weryfikacja całego łańcucha dostaw i opracowanie zbiorczgo raportu CMRT
 10. Wewnetrzne procedur zapobiegajacych używania minerałów konfliktowych
 11. Zapytanie o minerały konfliktu jako część standardowego audytu dostawcy
 12. Best practice