CSProf

Centrum Szkoleń Profesjonalnych

APQP

 • Podstawowe zasady Systemu Zarządzania Jakością
 • Ideologia APQP, etapy
 • Kamienie milowe, listy kontrolne, APQP w praktyce
 • Omówienie technik wykorzystywanych w procesie APQP
 • Rozwinięcie terminów:
            benchmarking
            diagram przyczyn i skutków
            matryca charakterystyk
            projektowanie eksperymentu
            QFD
            mistake proofing
 • Przykładowa procedura APQP

Ćwiczenia:

Określenie dokumentacji niezbędnej w procesie APQP z przypisaniem odpowiedzialności.
Identyfikacja danych wejściowych i wyjściowych do właściwej fazy planowania
Przygotowanie fragmentu PFMEA oraz CP i opracowanie odpowiedniej listy kontrolnej