• Polski
  • English (UK)

 

 

Centrum
Szkoleń
Profesjonalnych

Zapewnienie zgodności wyrobów elektrycznych i elektronicznych z wymogami i regulacjami prawnymi

System zapewniania zgodności z wymogami i regulacajmi prawnymi jest nieodłącznym elementem dobrze funkcjonującego przedsiębiorstwa. Skuteczny system zapewniania zgodności  musi być zintegrowany z celami biznesowymi organizacji i obecny na każdym jej szczeblu. Sprawnie funkcjonujący system zapewniania zgodności daje dużą przewagę konkurencyjności przedsiębiorstwa i wyróżnia je na rynku. Wpływa pośrednio na działalność całej firmy.


Szkolenie kierowane jest do osób pracujących w dziale Logistyki, Zakupów, Jakości, osób odpowiedzialnych za spełnianie wymogów prawnych i wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką.
Celem szkolenia jest kompleksowe omówienie wymogów prawnych oraz obowiązków wynikających z rozporzadzenia REACH oraz dyrektywy RoHS2 i RoHS3 oraz bezkonfliktowego pozyskiwania minerałów jakim podlegają producenci i importerzy wyrobów elektrycznych i elektronicznych.


W ramach dwudniowego szkolenia zostaną omówione metody i narzędzia stosowane do weryfikacji używanych materiałów i  produkowanych wyrobów, pod kątem ich zgodności z tymi regulacjami oraz narzędzia służące do komunikacji z dostawcami i klientam, a także narzędzia ułatwiające weryfikację i analizę otrzymanych informacji od dostawców. Na szkoleniu zostaną omówione sposoby monitorowania zmian w przepisach prawnych oraz ich interpretacji a także zostną przedstawione przykłady deklaracji zgodności.
 

Plan szkolenia:
Dzień 1:
1. Określenie wymagań i obowiazków prawnych dla producentów i  importerów sprzętu elektrycznego    i elektronicznego .
2. Rozporządznie REACH – cel, zakres, obowiązki.
3. Rola w łańcuchu dostaw, karty charkaterystyki i scenariusze narażenia.
4. Omówienie wytycznych dyrektywy RoHS2 i RoHS3.
5. Dyrektywa RoHS2 i RoHS3 na swiecie.
6. Uregulowania polskich przepisów prawnych implementujących dyrektywę RoHS2, RoHS3 i rozporzadzenie REACH.
7. Wymagania i konsekwencje wynikające z dyrektywy RoHS2, RoHS3 oraz rozporządzenia REACH.
8. Aspekty praktyczne dyrektywy RoHS2, RoHS3 i rozporządzenia REACH.
9. Problematyka i konsekwencje klasyfikacji wyrobów elektrycznych i elektronicznych do danej grupy produktowej.

 

Dzień 2:
1. Ustawa Dodd-Frank Act i wymagania prawne dotyczące bezkonfliktowego pozyskiwania minerałów.
2. Wytyczne Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz zasady dotyczące zachowania należytej staranności.
3. Minerały Konfliktu w EU.
4. Przegląd narzędzi do komunikacji z dostawcami i klientami.
5. Przegląd narzędzi do weryfikacji i analizy otrzymanych informacji od dostawców.
6. Weryfikacja stosowanych materiałów pod kątem ich zgodności z obowiązującymi regulacjami prawnymi.
7. Weryfikacja wytwarzanych wyrobów pod kątem ich zgodności z wymogami prawnym.
8. Przygotowanie dokumentów oraz deklaracji zgodności.
9. Dyrektywy Nowego Podejścia.
10. Deklaracja zgodności UE, oznakowanie CE, a dyrektywa RoHS2 i RoHS3.
11. Sposoby monitorowania zmian w przepisach.
12. Procedury mające na celu zapewnianie zgodności z wymogami prawnym w przedsiębiorstwie.
13. Monitorowanie i ocena skuteczności działania systemu.

 

 

Reklamy

Centrum Szkoleń Profesjonalnych CSPROF to wysokiej jakości szkolenia IMDS (Międzynarodowy System Materiałowych Baz Danych ), PPAP (Proces Zatwierdzania Części do Produkcji), MSA (Analiza Systemu Pomiarowego) i inne. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą szeroką ofertą szkoleniową.

Copyright 2010-2023 CSProf - Szkolenia IMDS