• Polski
  • English (UK)

 

 

Centrum
Szkoleń
Profesjonalnych

SPC

Plan szkolenia:

Wstęp,
Miary zmienności,
Budowa kart,
Zdolność maszyny - Cm/Cmk,
Zdolność procesu Cp/Cpk & Pp/Ppk,
Zdolność dla rozkładów innych niż normalne,
Wadliwość,
Six-sigma a SPC,
Zakłócenia,
Karta kontrolne przy ocenie liczbowej (X-R, X-S, Me-R, IX-MR),
Karta kontrolne przy ocenie atrybutywnej (p, np, c, u),
Pozostałe karty kontrolne.


Ćwiczenia:

Obliczenie wadliwości procesu,
Obliczenie poziomu "sigma level" zgodnie z metodologią 6sigma,
Projektowanie kart kontrolno-pomiarowych,
Ćwiczenie z kartą typu X-R "średnia i rozstęp" (wypełnianie, obliczanie i analizowanie),
Ćwiczenie z kartą typu IX-MR +"pojedynczy wynik i średnia ruchoma" (wypełnianie, obliczanie i analizowanie),
Ćwiczenie z kartami dla danych atrybutywnych (wypełnianie, obliczanie i analizowanie).

Reklamy

Centrum Szkoleń Profesjonalnych CSPROF to wysokiej jakości szkolenia IMDS (Międzynarodowy System Materiałowych Baz Danych ), PPAP (Proces Zatwierdzania Części do Produkcji), MSA (Analiza Systemu Pomiarowego) i inne. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą szeroką ofertą szkoleniową.

Copyright 2010-2023 CSProf - Szkolenia IMDS