• Polski
  • English (UK)

 

 

Centrum
Szkoleń
Profesjonalnych

PFMEA

Plan szkolenia:

1. Wstęp (rys historyczny FMEA).
2. Cel tworzenia dokumentacji FMEA.
3. Rodzaje FMEA.
4. Budowa zespół.
5. Dane wejściowe do analizy PFMEA.
6. Mapa przepływu procesu.
7. Omówienie przykładowej mapy przepływu procesu.
8. Działania korygujące, a zapobiegawcze.
9. Narzędzia wspomagające FMEA (burza mózgów, Pareto, diagram Ishikawy,
metodologia 5Why).
10. Potencjalne wady, skutki wad i ich znaczenie (Severity).
11. Prawdopodobieństwo wystąpienia wady (Occurence).
12. Środki prewencji i detekcji w procesie.
13. Prawdopodobieństwo detekcji wykrywalność (Detection).
14. Współczynnik RPN.
15. Metodologia tworzenia PFMEA.
16. Działania zapobiegawcze.
17. Omówienie przykładowej analizy PFMEA.


Ćwiczenia:

Tworzenie mapy przepływu procesu.
Wyznaczenie potencjalnych wad przy wykorzystaniu burzy mózgów.
Określenie przyczyny wady przy wykorzystaniu diagramu Ishikawy i 5Why.
Wypełnianie arkusza PFMEA
Wyznaczanie wartości współczynników (Znaczenie, Występowalność, Wykrywalność, RPN).
Planowanie działań zapobiegawczych.
Analiza FMEA dla procesów wybranych przez uczestników.

Reklamy

Centrum Szkoleń Profesjonalnych CSPROF to wysokiej jakości szkolenia IMDS (Międzynarodowy System Materiałowych Baz Danych ), PPAP (Proces Zatwierdzania Części do Produkcji), MSA (Analiza Systemu Pomiarowego) i inne. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą szeroką ofertą szkoleniową.

Copyright 2010-2020 CSProf - Szkolenia IMDS