• Polski
  • English (UK)

 

 

Centrum
Szkoleń
Profesjonalnych

Obowiązki dla producentów i importerów wyrobów wynikające z rozporządzenia REACH

Szkolenie kierowane jest do osób pracujących w dziale Logistyki, Zakupów, Jakości, osób odpowiedzialnych za spełnianie wymogów prawnych i wszystkich osób zainteresowanych tematyka rozporządzenia REACH.


Celem szkolenia jest kompleksowe omówienie wymogów prawnych oraz obowiązków wynikających z rozporządzenia REACH jakim podlegają producenci i importerzy wyrobów.

 


W ramach szkolenia zostaną omówione metody i narzędzia stosowane do weryfikacji używanych materiałów i  produkowanych wyrobów, pod kątem ich zgodności z rozporządzeniem REACH oraz narzędzia służące do komunikacji z dostawcami i klientami, a także narzędzia ułatwiające weryfikację i analizę otrzymanych informacji od dostawców. Na szkoleniu zostaną omówione sposoby monitorowania zmian w przepisach prawnych oraz ich interpretacji a także zostaną przedstawione przykłady deklaracji zgodności.

 


1. Określenie wymagań i obowiązków prawnych dla producentów, importerów  oraz podmiotów wprowadzających wyrób na rynek europejski.
2. Rozporządzenie REACH – cel, zakres, obowiązki
3. Wymagania i konsekwencje wynikające z rozporządzenia REACH.
4. Aspekty praktyczne rozporządzenia REACH.
5. Rola w łańcuchu dostaw, karty charakterystyki i scenariusze narażenia.
6. Uregulowania polskich przepisów prawnych implementujących rozporządzenie REACH.
7. Przegląd narzędzi do komunikacji z dostawcami i klientami.
8. Przegląd narzędzi do weryfikacji i analizy otrzymanych informacji od dostawców.
9. Weryfikacja wytwarzanych wyrobów pod kątem ich zgodności z rozporządzeniem REACH.
10. Przygotowanie dokumentów oraz deklaracji zgodności.
11. Sposoby monitorowania i śledzenia zmian w przepisach prawnych oraz aktualizacji
załączników do rozporządzenia REACH.
12. Procedury mające na celu zapewnianie zgodności z rozporządzeniem REACH.
13. Best practice.

 

Reklamy

Centrum Szkoleń Profesjonalnych CSPROF to wysokiej jakości szkolenia IMDS (Międzynarodowy System Materiałowych Baz Danych ), PPAP (Proces Zatwierdzania Części do Produkcji), MSA (Analiza Systemu Pomiarowego) i inne. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą szeroką ofertą szkoleniową.

Copyright 2010-2023 CSProf - Szkolenia IMDS