• Polski
  • English (UK)

 

 

Centrum
Szkoleń
Profesjonalnych

Nadzorowanie wyposażenia kontrolno-pomiarowego

Plan szkolenia:

1. Terminy związane z wyposażeniem kontrolno-pomiarowym i procesem jego nadzorowania.
2. Cel nadzorowania.
3. Wytyczne norm ISO 9001 "System zarządzania jakością" i ISO 17025 "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących" w zakresie nadzorowania nad wyposażeniem kontrolno-pomiarowym.
4. Wytyczne specyfikacji technicznej ISO/TS 16949 "System zarządzania jakością w branży motoryzacyjnej" w zakresie nadzorowania nad wyposażeniem kontrolno-pomiarowym.
5. Wytyczne normy ISO 10012 "System zarządzania pomiarami. Wymagania dotyczące procesów pomiarowych i wyposażenia pomiarowego".
6. Kontrola wyposażenia pomiarowego za pomocą pomiarów - ISO 14253-1.
7. Proces potwierdzenia metrologicznego.
8. Identyfikowanie wyposażenia kontrolno-pomiarowego.
9. Identyfikowalność wyposażenia kontrolno-pomiarowego.
10. Prowadzenie zapisów.
11. Legalizacja - podstawy metrologii prawnej.
12. Przegląd wskaźników zdolności systemów pomiarowych i wyposażenia kontrolno- pomiarowego.
13. Procedury i instrukcje związane z nadzorowaniem.

Ćwiczenia:

Ćwiczenie z jednostkami miar -> odczyt z przyrządu analogowego i przeliczanie jednostek.
Klasyfikacja przyrządów kontrolno-pomiarowych.
Opracowanie planu potwierdzeń metrologicznych (sprawdzenie / wzorcowanie / legalizacja).
Realizacja procesu potwierdzenia metrologicznego.
Interpretacja wyników pomiaru -> orzekanie o zgodności lub niezgodności z określonymi wymaganiami.
Opracowanie Kartoteki przyrządu i jej prawidłowe wypełnianie.
Identyfikacja przyrządów kontrolno - pomiarowych.
Opracowanie i wypełnianie podstawowych formularzy, np: Świadectwo Wzorcowania ; Protokół Sprawdzenia/Wzorcowania ; Karta Przekazania ; Karta Zgłoszenia Zapotrzebowania ; Karta Analizy Niezgodności ; Karta Kontroli Przyrządu.
Opracowanie procedury nadzorowania nad wyposażeniem kontrolno - pomiarowym.
Ocena zdolności przyrządu do określonego zastosowania (pomiar przyrządem suwmiarkowym określonej charakterystyki danego detalu).
Ocena przydatności przyrządu suwmiarkowego i przyrządu czujnikowego -> porównanie dwóch przyrządów wykorzystanych do pomiaru tej samej charakterystyki tych samych detali. Wybór właściwego przyrządu.
Przykładowa ocena systemu wykorzystywanego do kontroli cech atrybutywnych.
Audit procesu nadzorowania nad wyposażeniem kontrolno-pomiarowych na zgodność z wymaganiami normy jakościowej ISO 9001 i specyfikacji technicznej ISO/TS 16494. Usuwanie niezgodności poaudytowych.

Reklamy

Centrum Szkoleń Profesjonalnych CSPROF to wysokiej jakości szkolenia IMDS (Międzynarodowy System Materiałowych Baz Danych ), PPAP (Proces Zatwierdzania Części do Produkcji), MSA (Analiza Systemu Pomiarowego) i inne. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą szeroką ofertą szkoleniową.

Copyright 2010-2023 CSProf - Szkolenia IMDS