• Polski
  • English (UK)

 

 

Centrum
Szkoleń
Profesjonalnych

MSA

Plan szkolenia:

Wstęp
MSA a Kalibracja
Zmienność w systemach pomiarowych
Metody
Zdolność przyrządu pomiarowego
Metoda rozstępów
Metoda średnich i rozstępów
Metoda krótka
Metoda detekcji sygnału
Metoda Kappa (tabel krzyżowych)

Ćwiczenia:

Obliczenie współczynników Cg/Cgk na przedstawionym zbiorze danych - ćwiczenie rachunkowe,
Wyznaczenie zdolności przyrządu Cg/Cgk - ćwiczenie praktyczne z zastosowaniem przyrządu pomiarowego, skalibrowanej sztuki produkcyjnej i elektronicznej karty do wyznaczania współczynników Cg/Cgk,
Wyznaczenie zdolności przyrządu Cg/Cgk - ćwiczenie praktyczne z zastosowaniem przyrządu pomiarowego, wzorca jednostki miary i elektronicznej karty do wyznaczania współczynników Cg/Cgk,
Obliczenie współczynnika %GRR metodą rozstępów na przedstawionym zbiorze danych - ćwiczenie rachunkowe,
Porównanie dwóch systemów pomiarowych metodą rozstępów "Range Method" - ćwiczenie praktyczne z użyciem dwóch przyrządów pomiarowych, detali produkcyjnych i elektronicznej karty do analizy systemu pomiarowego metodą rozstępów,
Obliczenie współczynnika %GRR metodą średnich i rozstępów na przedstawionym zbiorze danych - ćwiczenie rachunkowe,
Wyznaczenie współczynnika %GRR metodą średnich i rozstępów "Average Range Method" - ćwiczenie praktyczne z użyciem przyrządu pomiarowego, detali produkcyjnych i elektronicznej karty do analizy systemu pomiarowego metodą średnich i rozstępów,
Wyznaczenie współczynnika %GRR metodą detekcji sygnału dla danych atrybutywnych - ćwiczenie praktyczne z użyciem przyrządu pomiarowego (sprawdzian GO/NOGO), detali produkcyjnych i elektronicznej karty do analizy systemu pomiarowego metodą detekcji sygnału,
Obliczenie współczynnika Kappa metodą tabel krzyżowych na przedstawionym zbiorze danych - ćwiczenie rachunkowe,
Wyznaczenie współczynnika kappa dla danych atrybutywnych metodą tabel krzyżowych - ćwiczenie praktyczne z zastosowaniem detali produkcyjnych (kontrola aspektów wizualnych) i elektronicznej karty do analizy systemu pomiarowego metodą Kappa

Reklamy

Centrum Szkoleń Profesjonalnych CSPROF to wysokiej jakości szkolenia IMDS (Międzynarodowy System Materiałowych Baz Danych ), PPAP (Proces Zatwierdzania Części do Produkcji), MSA (Analiza Systemu Pomiarowego) i inne. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą szeroką ofertą szkoleniową.

Copyright 2010-2023 CSProf - Szkolenia IMDS