• Polski
  • English (UK)

 

 

Centrum
Szkoleń
Profesjonalnych

Conflict minerals (Minerały konfliktu)

Ustawa Dodd-Frank Act zobowiązuje wszystkie firmy notowane przez amerykańską giełdę papierów wartościowych do raportowania faktu używania minerałów konfliku (ang. conflict minerals) - złota, wolframu, cyny oraz tantalu, pochodzących z ogarniętej wojną domową Demokratycznej Republiki Konga i krajów sąsiednich w swoich procesach produkcyjnych.


W praktyce oznacza to, że firmy, nie tylko te, które bezpośrednio podlegają pod ustawę, ale także firmy, które znajdują sie w łańcuchu dostaw tych firm, maja obowiązek przygotowania raportu CMRT, w którym muszą wykazać dokładne pochodzenie używanego złota, wolframu, cyny oraz tantalu i udostepniać go swoim klientom na życzenie.


W celu przygotowania raporty CMRT niezbędne jest przeprowadzenie analizy produkowanych wyrobów pod kątem występowania złota, wolframu, cyny, tantalu oraz identyfikacja części o dużym ryzyku występowania tych minerałów. Konieczna jest także weryfikacja całego łańcucha dostaw (wszystkich dostawców: bezpośrednich, poddostawców i pozostałych) oraz uzyskanie raportów od wszystkich dostawców, ich analiza i ocena.


Celem szkolenia jest poznanie wymogów prawnych dotyczacych bezkonfliktowego pozyskiwania minerałów, omówienie wewnętrznych procedur zapobiegające używania minerałów z krajów dotkniętnych konfliktem zbrojnym, poznanie narzędzi służących do komunikacji z dostawcami i klientami oraz narzędzi ułatwiających weryfikację i analizę otrzymanych informacji od dostawców oraz przygotowanie zbiorczego raportu CMRT.


Szkolenie jest kierowane do osób pracujących w dziale Logistyki, Zakupów, osób zajmujących sie obsługą bazą IMDS, osób odpowiedzialnych za spełnianie wymogów prawnych i wszystkich osób zainteresowanych tematyką bezkonfliktowego pozyskiwania minerałów.


Plan szkolenia:

1. Ustawa Dodd-Frank Act i wymagania prawne dotyczące bezkonfliktowego pozyskiwania minerałów

2. Wytyczne Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

3. Zasady dotyczące zachowania należytej staranności

4. Przegląd narzędzi do komunikacji z dostawcami i klientami

5. Omówienie raportu CMRT

6. Przegląd narzędzi do weryfikacji i analizy otrzymanych informacji od dostawców

7. Weryfikacja produkowanych wyrobów pod kątem występowania minerałów konfliktu

8. Identyfikacja części o dużym ryzyku

9. Weryfikacja całego łańcucha dostaw i opracowanie zbiorczgo raportu CMRT

10. Wewnetrzne procedur zapobiegajacych używania minerałów konfliktowych

11. Zapytanie o minerały konfliktu jako część standardowego audytu dostawcy

12. Best practice

 

 

 

Reklamy

Centrum Szkoleń Profesjonalnych CSPROF to wysokiej jakości szkolenia IMDS (Międzynarodowy System Materiałowych Baz Danych ), PPAP (Proces Zatwierdzania Części do Produkcji), MSA (Analiza Systemu Pomiarowego) i inne. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą szeroką ofertą szkoleniową.

Copyright 2010-2020 CSProf - Szkolenia IMDS