• Polski
  • English (UK)

 

 

Centrum
Szkoleń
Profesjonalnych

Metrologia długości i kąta

Plan szkolenia:

1. Podstawowe terminy związane z metrologią.
2. Pojęcie procesu pomiarowego i jego konsekwencje.
3. Klasyfikacja przyrządów do pomiaru długości i kąta.
4. Metody pomiarowe.
5. Właściwości metrologiczne przyrządów pomiarowych.
6. Błędy w pomiarach długości.
7. Sposoby opracowania wyników pomiaru oraz podstawy ich interpretacji.
8. Podstawowe informacje związane z wzorcowaniem przyrządów suwmiarkowych, mikrometrycznych, czujnikowych i sprawdzianów.
9. Przyrządy suwmiarkowe - klasyfikacja i zasada działania.
10. Przyrządy mikrometryczne - klasyfikacja i zasada działania.
11. Przyrządy czujnikowe - klasyfikacja i zasada działania.
12. Płytki wzorcowe - materiały, klasy dokladności i zasady poprawnego zestawienia płytek w stosy.
13. Sprawdziany - klasyfikacja i zasada działania.
14. Podstawy analizy systemów pomiarowych dla cech liczbowych i atrybutywnych.

Ćwiczenia:

Ćwiczenie z jednostkami miar.
Definiowanie przyrządów kontrolno-pomiarowych.
Wyznaczanie właściwości metrologicznych przyrządów z odczytem analogowym i cyfrowym.
Opracowanie wyników pomiaru.
Interpretacja wyników pomiaru -> orzekanie o zgodności lub niezgodności z określonymi wymaganiami.
Wyznaczanie parametrów przyrządów suwmiarkowych.
Odczyt z analogowych przyrządów suwmiarkowych.
Odczyt z analogowych przyrządów mikrometrycznych.
Pomiary wymiarów zewnętrznych przyrządami suwmiarkowymi i czujnikowymi z odczytami cyfrowymi i analogowymi.
Pomiar wymiarów wewnętrznych pryrządami suwmiarkowymi.
Pomiary średnic przyrządami suwmiarkowymi i mikrometrycznymi z odczytem analogowym i cyfrowym.
Wybór właściwego przyrządu do pomiaru określonej charakterystyki danego detalu.
Zestawianie płytek wzorcowych w stosy.
Sprawdziany -> ocena przydatności systemu go do kontroli cech atrybutywnych.

Reklamy

Centrum Szkoleń Profesjonalnych CSPROF to wysokiej jakości szkolenia IMDS (Międzynarodowy System Materiałowych Baz Danych ), PPAP (Proces Zatwierdzania Części do Produkcji), MSA (Analiza Systemu Pomiarowego) i inne. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą szeroką ofertą szkoleniową.

Copyright 2010-2023 CSProf - Szkolenia IMDS