• Polski
  • English (UK)

 

 

Centrum
Szkoleń
Profesjonalnych

Terminy szkoleń otwartych

Wszystkie szkolenia wymienione poniżej również w formie zamkniętej u klienta

Nazwa szkolenia
Termin
*Cena

 

PPAP - proces zatwierdzania części do produkcji
17-18 Września 2019
1300 zł

 

APQP - zaawansowane planowanie jakości
19-20 Września 2019
1200 zł

 

Zarządzanie reklamacjami
8-9 Paździenika 2019
1050 zł

 

MSA - analiza systemów pomiarowych
24-25 Września 2019
1250 zł

 

SPC - statystyczne sterowanie procesem
26-27 Września 2019
940 zł

 

SPC & MSA - statystyczne sterowanie procesem z analizą systemów
pomiarowych
1-3 Października 2019
1790 zł

 

Metrologia długości i kąta
10-11 Paździenika 2019
950 zł

 

IMDS Basic - Międzynarodowy System Materiałowych Baz Danych podstawy
1 Paździenika 2019
900 zł

 

IMDS  - Międzynarodowy System Materiałowych Baz Danych zaawansowany
tylko w formie szkolenia zamkniętego
zapytanie

 

Rysunek techniczny
3-4 Września 2019
1600 zł

 

Nadzorowanie wyposażenia kontrolno - pomiarowego
5-6 Września 2019
1240 zł

 

PFMEA - analiza przyczyn i skutków potencjalnych wad procesu
9-10 Września 2019
1130 zł

 

Audytor wewnętrzny IATF 16949
16-18 Października 2019
2100 zł

 

Wymagania systemu zarządzania w oparciu o specyfikację techniczną IATF 16949
14-15 Paździenika 2019
1290 zł

 

Polsko-Niemieckie Studium dla Kadry Kierowniczej
"Nowoczesne zarządzanie produkcją"
Trwa rekrutacja na XVIII edycję

 

Narzędzia doskonalenia jakości
22-23 Października 2019
1590 zł

 

 

 

Conflict minerals (Minerały konfliktu)
29 Październik 2019
1380 zł

 

 

* cena netto

Reklamy

Centrum Szkoleń Profesjonalnych CSPROF to wysokiej jakości szkolenia IMDS (Międzynarodowy System Materiałowych Baz Danych ), PPAP (Proces Zatwierdzania Części do Produkcji), MSA (Analiza Systemu Pomiarowego) i inne. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą szeroką ofertą szkoleniową.

Copyright 2010-2019 CSProf - Szkolenia IMDS