• Polski
  • English (UK)

 

 

Centrum
Szkoleń
Profesjonalnych

IMDS basic

Training plan:

1. Introduction into the IMDS

login

data flow from senders to recipients and data visibility

2. Definitions

Directive 2000/53/EC

MDS (Material Data Sheet)

GADSL (Global Automotive Declarable Substance List)

component, sub-component, material, basic substance

conflict minerals

3. Creation of tree structure

Creation and integration of own data

Check and integration received supplier data

Check and integration of published data

Usage of jokers

MDS chcek routines

4. Creation of tree structure and process

Internal release, send, publish, propose, forward

Version controls, copying, deleting

Send and recived MDS


The training has a form of workshops (lecture and exercises)

Reklamy

Centrum Szkoleń Profesjonalnych CSPROF to wysokiej jakości szkolenia IMDS (Międzynarodowy System Materiałowych Baz Danych ), PPAP (Proces Zatwierdzania Części do Produkcji), MSA (Analiza Systemu Pomiarowego) i inne. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą szeroką ofertą szkoleniową.

Copyright 2010-2023 CSProf - Szkolenia IMDS